Problemy dotyczące wykonania i rozliczenia robót, które mogą stanowić tło większości sporów budowlanych – wyrok sądu najwyższego, sygn. akt IV CSK 74/19, cz. II

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2020 roku, sygn. akt I CSK 74/19 omówione zostały problemy dot. wykonywania i rozliczania robót, które mogą stanowić przyczynę większości sporów budowlanych. Przedmiotem rozstrzygnięcia były między innymi zagadnienia związane z: rozliczeniem robót Czytaj całość

Problemy dotyczące wykonania i rozliczenia robót, które mogą stanowić tło większości sporów budowlanych – wyrok sądu najwyższego, sygn. akt IV CSK 74/19, cz. I

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2020 roku, sygn. akt I CSK 74/19 omówione zostały problemy dot. wykonywania i rozliczania robót, które mogą stanowić przyczynę większości sporów budowlanych. Przedmiotem rozstrzygnięcia były między innymi zagadnienia związane z oceną zasadności Czytaj całość