COVID-19 a unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 niewątpliwie wpłynęła na działalność przedsiębiorców, w tym zamawiających, którzy w wielu przypadkach zostali zmuszeni do zmiany lub ograniczenia swoich planów inwestycyjnych. W tym kontekście pojawia się więc pytanie: czy epidemia COVID-19 może stanowić podstawę unieważnienia Czytaj całość

Problemy dotyczące wykonania i rozliczenia robót, które mogą stanowić tło większości sporów budowlanych – wyrok sądu najwyższego, sygn. akt IV CSK 74/19, cz. II

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2020 roku, sygn. akt I CSK 74/19 omówione zostały problemy dot. wykonywania i rozliczania robót, które mogą stanowić przyczynę większości sporów budowlanych. Przedmiotem rozstrzygnięcia były między innymi zagadnienia związane z: rozliczeniem robót Czytaj całość