Dnia 1 lipca 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Od tego dnia projekt budowlany może zostać przygotowany i złożony do organów w pliku .pdf., z wykorzystaniem strony e-Budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Od 1 lipca 2021 roku strona e-Budownictwo umożliwia:

  • złożenie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
  • złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym,
  • złożenie wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
  • złożenie wniosku o zmianę pozwolenia na budowę,
  • złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,
  • złożenie wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego,
  • zawiadomienie o zakończeniu budowy,
  • złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
  • dokonanie zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub projektem architektoniczno – budowlanym.

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego trwają prace nad dalszym rozwojem serwisu. Obecnie na stronie e-Budownictwo dostępne są 23 formularze związane z procesem budowlanym.