Jan Hasik
Head of Life Science Practice

Radca prawny, doświadczony ekspert posiadający wieloletnią praktykę w doradztwie procesowym dla przedsiębiorstw. Reprezentuje Klientów kancelarii w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz administracyjnymi.

Ponadto Mecenas Hasik specjalizuje się w doradztwie z zakresu Healthcare i kieruje tą praktyką w Kancelarii GGLegal. Od wielu lat doradza prawnie podmiotom leczniczym oraz podmiotom z branży medycznej i farmaceutycznej w ich bieżącej działalności, m.in. w kwestiach wprowadzania nowych produktów na rynek czy badań klinicznych.

Zanim dołączył do GGLegal, pracował na stanowisku radcy prawnego w kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto, gdzie odpowiadał za realizację projektów z zakresu Healthcare, a także był członkiem działu procesowego. Wcześniej przez cztery lata kierował działem prawnym spółki farmaceutycznej Komtur Polska Sp. z o.o. Prawnicze doświadczenie zawodowe w zakresie branży medycznej zdobywał jako prawnik w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się także doradztwem prawnym przy pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji unijnych.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2006-2009 odbywał w Warszawie etatową aplikację sądową zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim.

Biegle włada językiem angielskim.


Katarzyna Sawicka
Associate

Katarzyna Sawicka jest adwokatem i zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów gospodarczych oraz zagadnieniach dotyczących gwarancji ubezpieczeniowych, instrumentów finansowych i ochrony danych osobowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i prowadzi szkolenia. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów budowlanych, sporów korporacyjnych, postępowań restrukturyzacyjnych, przeprowadzania badań due diligence, sporządzania opinii prawnych i zarządzania zespołem.

Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać podczas studiów. Od tego czasu realizowała projekty zarówno dla klientów polskich, jak i zagranicznych, w tym spółek publicznych oraz kluczowych spółek Skarbu Państwa z branży energetycznej, kolejowej i poszukiwawczo-wydobywczej.

Katarzyna Sawicka jest adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Pracuje w języku polskim i angielskim.