Osobista odpowiedzialność zarządu za zobowiązania spółki na gruncie art. 21 § 3-5 prawa upadłościowego

Prasa branżowa regularnie dostarcza informacji o emitentach obligacji korporacyjnych, którzy nie wykupili kolejnych emisji, nie nawiązując nawet jakiegokolwiek kontaktu z inwestorami. Może to być sygnał, że emitent ma poważne problemy z płynnością finansową lub – co gorsza – że emitent Czytaj całość