Publikacja Business Insider na temat sprawy prowadzonej przez Kancelarię GGLegal

W dniu 18 grudnia 2018 roku w portalu Business Insider ukazał się artykuł autorstwa Jagody Fryc pt. „Imperium Piotra Chmielewskiego, czyli kolejna historia o trefnych obligacjach”. W publikacji opisano kolejny poważny przypadek nieprawidłowości na rynku obligacyjnych. Sprawa dotyczy obligacji emitowanych Czytaj całość

Roszczenia o zwrot składek i opłat związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego przy umowach kredytowych z mBank SA (dawniej BRE Bank SA)

Zbliża termin przedawnienia roszczeń o zwrot pierwszej składki (opłaty) na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego dla kredytobiorców, którzy w 2008 roku zawarli umowę kredytu z BRE Bankiem (obecnie mBankiem). Warto więc bliżej przyjrzeć się problemowi i rozważyć wystąpienie z oficjalnym wezwaniem Czytaj całość

Reakcja legislacyjna na aferę GetBack

Trwają prace nad rządowym projektem ustawy, która ma stanowić odpowiedź państwa na aferę GetBack. Projekt przewiduje m.in. powstanie Funduszu Edukacji Finansowej przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, do zadań którego będzie należało przede wszystkim wypłacanie rekompensaty dla nabywców obligacji, których „emisja Czytaj całość

Odpowiedzialność karna emitentów obligacji korporacyjnych

Dający się zaobserwować w ostatnich latach wysyp afer gospodarczych obnaża niewydolność polskiego systemu prawnego w zakresie nadzoru nad rynkiem obligacji korporacyjnych, nabywanych w emisjach prywatnych, a więc adresowanych do zamkniętej grupy maksymalnie 149 inwestorów. Pomimo bowiem uchwalenia w 2015 r. Czytaj całość

Osobista odpowiedzialność zarządu za zobowiązania spółki na gruncie art. 21 § 3-5 prawa upadłościowego

Prasa branżowa regularnie dostarcza informacji o emitentach obligacji korporacyjnych, którzy nie wykupili kolejnych emisji, nie nawiązując nawet jakiegokolwiek kontaktu z inwestorami. Może to być sygnał, że emitent ma poważne problemy z płynnością finansową lub – co gorsza – że emitent Czytaj całość