W dniu 18 grudnia 2018 roku w portalu Business Insider ukazał się artykuł autorstwa Jagody Fryc pt. „Imperium Piotra Chmielewskiego, czyli kolejna historia o trefnych obligacjach”.

W publikacji opisano kolejny poważny przypadek nieprawidłowości na rynku obligacyjnych. Sprawa dotyczy obligacji emitowanych przez spółki z grupy kapitałowej PCH Capital, założonej przez Piotra Marka Chmielewskiego, takie jak Futuris SA, Equitier SA, Runicom SA, PCH Capital SA czy Creditia SA.

Kancelaria Góralski & Goss od 2016 roku świadczy pomoc na rzecz posiadaczy niewykupionych obligacji ww. podmiotów. W sierpniu 2018 roku Kancelaria, działając w imieniu grupy niemal 50 Klientów poszkodowanych łącznie na ponad 6 mln zł, przygotowała i złożyła obszerne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia licznych przestępstw przez osoby kierujące działalnością spółek z grupy PCH Capital. W wyniku tego zawiadomienia Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo, które następnie zostało objęte monitoringiem Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej.

Poniżej znajduje się link do powołanego artykułu w Business Insider:

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/pch-capital-problemy-ze-splata-obligacji/8r949df

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy prawnej w zakresie dołączenia do trwającego śledztwa, mogą kontaktować się z Kancelarią Góralski & Goss mailowo – kancelaria@gglegal.pl lub telefonicznie – 22 417 42 50.

Autor: